NEWS


VÅGÅ SOMMAR 2020 Galleri Ullinsvin


Utstillingsperiode 20. juni – 30. august


I samarbeid med Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) er det nå en storstilt mønstring av trøndersk kunst i Galleri Ullinsvin (Vågå) med Håkon Bleken og Kjell Erik Killi-Olsen i spissen saman med 20 andre kunstnarar. Dette vil gje ei unik moglegheit til å oppleve eit breitt spekter av trønderske kunstnarar i samtida som presenterer eit stort spenn av teknikkar, materiale og uttrykksformer. 


Les mer på: https://ullinsvin.no/det-skjer/


In collaboration with Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) there is a big exhibition in Ullinsvin this summer with Håkon Bleken and Kjell Erik Killi-Olsen in the lead, along with 20 other aspiring artists.
 STAY CLEAN & CARRY ON